Usaldusväärsuse  nimel

Finantsaruanne on justkui ettevõtte visiitkaart, mille usaldusväärsust selle lugejale kinnitab audiitor.