Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

18. mail 2020 võttis Riigikogu vastu Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teisteseaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) RT I, 23.05.2020, 2, mille kohaselt said ettevõtted mh eriolukorrast tulenevalt sel aastal ajapikendust majandusaasta aruannete esitamiseks.

Äriühingutele kohaldub muudatus Äriseadustikus järgmises sõnastuses:

Osaühing, aktsiaselts, täisühing ja usaldusühing, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.”

Mittetulundusühingutele, sh ka korteriühistutele, kohaldub muudatus mittetulundusühingute seaduses järgmises sõnastuses:

Mittetulundusühing, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril”.

Sihtasutusele kohaldub muudatus sihtasutuste seaduses järgmises sõnastuses:

Sihtasutus, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.

Seaduste muudatustest juhindumisel tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et seaduse muudatus viitab aruannete esitamise tähtajale, mitte majandusaasta lõppemise kuupäevale. Seega tuleb olla tähelepanelik raamatupidamiskohuslastel, kelle majandusaasta lõpp ei lange kokku kalendriaastaga.

Näitlikustamiseks majandusaasta aruannete esitamise kohustuse kuupäeva 2020. aastal juhime tähelepanu järgnevatele kuupäevadele:

-   kui raamatupidamiskohuslase majandusaasta lõppes 31.12.2019, siis tekib    majandusaasta aruande esitamise kohustus registrile hiljemalt 31.10.2020;

-   kui raamatupidamiskohuslase majandusaasta lõppes 31.03.2019, siis              majandusaasta aruande esitamisel kehtib tavapärane kohustus esitada                aruanne registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust ehk 30.09.2020.

-   kui majandusaasta lõppeb 30.06.2020, siis raamatupidamise aastaaruande    esitamise kohustus tekib hiljemalt 31.12.2020.

Juhime tähelepanu, et muudatus on ühekordne ja puudutab aastaaruannete esitamist 2020. aastal. Järgmisel aastal kehtib taas tavapärane majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg ehk 6 kuud peale majandusaasta lõppu.

Siiski soovitame aastaaruanded esitada äriregistri ettevõtjaportaali  niipea kui need on lõpetatud, et riigil oleks võimalik saada  andmeid statistika otstarbel või vajadusel kasutada neid näiteks toetuste andmise otsustamisel.Kersti Ruut,
vandeaudiitor
Ruut
& Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Eelmine
COVID-19 mõju kajastamine majandusaasta aruannetes
Järgmine
Juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks