Et 2018. aasta pakendiaruande koostamine läheks ladusalt

Pakendiaruannete  esitamine ja nende audiitorkontroll 2017. kalendriaasta kohta on enamikel pakendiettevõtjatel ilmselt unustatud ja on käes õige aeg alustada mõtlemist 2018. aasta pakendiaruande koostamisele. Juhul, kui ettevõtte laseb Eesti turule pakendeid üle 5 tonni aastas, siis tuleb mõelda ka audiitori leidmisele ja audiitorkontrolli läbimisele.

Loe lisaks

Tähelepanekuid 2017. majandusaasta aruannete kohta

2017. majandusaasta aruanded on tänaseks ettevõtetel suuremas osas esitatud. Neile, kel aruanne veel valmimas või ootab ees peagi juba järgmise koostamine, on kasulik üle vaadata olulisemad aastaaruannete audiitorkontrolli teostamisel silma jäänud tähelepanekud.  Olgu rõhutatud, et seekord ei keskendu me tehingute kajastamisele, vaid pigem aruande koostamise aluspõhimõtetele ja esitatud informatsioonile kui tervikule.

Loe lisaks