Muudatused pakendiaruande audiitorkontrolli nõuetes

15.05.2021 jõustusid muudatused pakendiseaduses (RT I, 05.05.2021, 2), mis puudutavad muuhulgas ka pakendiaruandlusele audiitorkontrolli teostamist.
Pakendiettevõtjal tasub tähelepanu pöörata järgnevale:
  • Muutub audiitorkontrolli lävend. Pakendiaruannet on vaja edaspidi  auditeerida juhul, kui turule lastud pakendite kogus ületab 20 tonni (seni kehtis kohustus, kui turule lasti vähemalt 5 tonni pakendeid). Leevendus kehtib ka 2020. aasta aruande kohta, mis tuleb esitada pakendiregistrile hiljemalt 1. septembriks 2021.

  • Hakkab kehtima pakendiaruandluse audiitorkontrolli vabastus kolmeks aastaks kui täidetud on alljärgnevad tingimused:

    - kui 2020. aasta pakendiaruande audiitorkontroll on läbi viidud vastavalt 15.05.2021 jõustunud pakendiseaduse muudatustele;

    - kui 2020. aasta kohta esitatud audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on esitatud modifitseerimata (st märkusteta, kokkuvõte ei ole vastupidine või kokkuvõtte tegemisest ei ole loobutud). 
    Kui eelpool toodud tingimused on täidetud, on pakendiettevõtja kohustatud järgmise audiitorkontrolli läbi viima 2024. aasta andmete kohta.

  • Laieneb audiitorkontrolli eesmärk. Edaspidi hõlmab audiitorkontroll nii pakendiregistrisse esitavate andmete kui ka pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni finantsjuhtimise kontrolli. Nõue rakendub 2020. aasta aruande esitamisel pakendiregistrisse.

  • Keskkonnaametil on õigus põhjendatud juhtudel nõuda pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kulul audiitorkontrolli teostamist.
Loe lisaks pakendiandmete audiitorkontrollist siit ja jäätmepaketist tulenevatest pakendiseaduse muudatustest siit.


Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Eelmine
Juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks
Järgmine
Kuidas mõjutab Covid-19 raamatupidamise aastaaruannete koostamist?