Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ alustas tegutsemist audiitorettevõtjana 2017. aastal ning omab Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi poolt välja antud tegevusluba nr 283. Audiitorühing on Eesti Audiitorkogu liige.

Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ partner ja juhatuse liige on vandeaudiitor Kersti Ruut (vandeaudiitori kutsetunnistus nr 604).

Kersti omab ligi 20-aastast kogemust auditeerimise ja finantsarvestuse valdkonnas ning oli pikka aega tegev rahvusvahelises audiitor-ja konsultatsiooniettevõttes. Ta omab ka suurt kogemust koolitajana, esinedes raamatupidamise ning auditeerimise teemadel nii ülikoolides, seminaridel kui ka erinevate ettevõtete sisekoolitustel.  Kersti vastutusvaldkonnaks on audiitortegevusega seonduv.  Alates 1. juulist                   kersti@ruutaudit.ee
2019 on Kersti Audiitorkogu juhatuse liige.                                                                                                                                                                                                                                                        

Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ juhatuse liige Margus Reintam omab pikaajalist juhtimiskogemust nii era- kui avalikust sektorist ning vastutab audiitorühingus üldjuhtimise ja administreerimise eest. 

Meie tegevuse kvaliteeti iseloomustab Audiitortegevuse järelvalve nõukogu (AJN) poolt oktoobris 2019 teostatud korraline kvaliteedikontroll, mille tulemus oli ROHELINE - audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele.
       margus@ruutaudit.ee

 
            AUDIITORTEENUSED  
 
FINANTSNÕUSTAMINE
 
 KOOLITUS
KONTAKT
 

         Tagasi teenuste juurde