Raamatupidamise teenuste osutamisel lähtume  kliendi vajadustest. Teenuse ulatus ja maksumus selgub läbirääkimiste käigus, kus selgitame välja ettevõtte tegelikud vajadused ja pakume välja kõige optimaalsema lahenduse.

Oma klientidele pakume raamatupidamise arvestuse teenust kasutades nii nende enda tarkvaralahendusi, kui ka teenuse osutaja tarkvara. 

Teenuse osutamise sagedus sõltub samuti kliendi vajadustest ja võib olla sagedusega kord nädalas, kord
kuus või väikeste raamatupidamiskohuslaste puhul vaid kord aastas.

Üldjuhul sisaldab regulaarne raamatupidamisteenus algdokumentide töötlemist, palgaarvestuse ja maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist ning finantsaruannete koostamist.


Raamatupidamise teenusest
korteriühistule loe siit ... 

          Tagasi teenuste juurde