Meie teenuste hinnad on nii tunnipõhised kui fikseeritud. Teenuse maksumuse kujunemist mõjutab oluliselt kliendi valmisolek audiitorteenuste läbiviimiseks ning olemasoleva raamatupidamis-arvestuse kvaliteet. Üldjuhul selgub teenuse maksumus  läbirääkimiste käigus. 

Hinnapakkumise tegemiseks on meil vajalik teada soovitud teenuse sisu ja ulatust ning esialgseid finantsnäitajaid. Pakkumise küsimiseks võta meiega ühendust.